АЛФА НА ТРЕВИТЕ
LOMO LC-A ВЪРХУ КАНАВА 50x75
1/10 КОПИЯ
СОФИЯ 2012 

"Арфа на тревите”е едно условно заглавие. Колкото условно, толкова и точно. Заглавието на изложбата се появи случайно, но бе прегърнато с ясното съзнание, че случайностите всъщност никак не са случайни, защото говорят за смисъл, който чувстваме без да изкажем. Също като ломо фотографията на Ломовера. На пръв поглед в нея има много случайност, но всъщност всеки кадър е добре премерен и търсен. В ломографията й видимото е невидимо, а невидимото се явява чрез внушение от цветове и съзнателни грешки.

Да, “Арфа на тревите”е едно условно заглавие. Колкото условно, толкова и точно. Защото както в новелата на Капоти героите са ужасно различни и несъвместими с обществената норма, която ги осъжда на самота, така и в снимките на Ломовера характерите са безкрайно сами без значение дали обичат или не, дали пътуват или не, дали са тук или са там. Една екзистенциална другост и меланхолия, която се открива както в хората, така и в природата. Смесването на природна и човешка емоционалност е силно характерно за фотографията на Ломовера и без съмнение бележи всичките й кадри. В тях има неспирна преходност, разкриваща се в малки и по-големи гледки. Загуби, с които героите не могат да се примирят и някакъв малък, но смел бунт срещу живота, в който сезоните се сменят и всичко се променя, но и всичко се повтаря. История с различни гласове, но еднакъв сюжет. Ако се отпуснеш по течението на “Арфа на тревите” в един момент ще е трудно да прецениш дали зимният пейзаж, който гледаш не ти говори с човешки глас и дали лицето от онзи портрет всъщност не вещае есен.

BUY ANY OF THESE PHOTOS ON CANVAS 50x75 SIGNED BY THE AUTHOR
300 EURO PER PRINT
CONTACT ME FOR MORE DETAILS